• 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • Novo socio

  Pola presente infórmolles do meu desexo de inscribirme como membro desa SOCIEDADE MICOLÓXICA, e de incorporarme ás súas actividades, segundo os estatutos vixentes.

  CÓNYUGE O SIMILAR EN CUOTA FAMILIAR:

  FAMILIARES MENORES DE 18 AÑOS BAJO SU RESPONSABILIDAD:  IBAN: Entidade:  Oficina:  D.C.:  Número conta:
  Ourense,  de  de

  Datos do titular da conta:  Cogordos - Xuntanza de micólogos
  ACV Galaica